Тактики за Управление на впечатлението (психология)

magnifisonz.com / Автор – Диляна Велева

vpechatlenie 2

По време на междуличностното взаимодействие, хората се опитват да контролират образите, които изграждат за себе си у другите. Това поведение се нарича управление на впечатлението. За пръв път в социалната психология това понятие въвежда Ървин Гофман в своята книга “Представяне на Аза във всекидневния живот” (1957). В нея той прави драматургичен анализ на човешкото поведение. Според Гофман, човешкото поведение може да се схваща като усилие от страна на всеки за създаване на образ, който поддържа желаната социална идентичност. Авторите, работещи в парадигмата на управлението на впечатлението се опитват да отговорят на въпроса защо хората се опитват да управляват постоянно впечатленията за себе си. Една от причините е, за да поддържат положителна самооценка за себе си. Друга важна причина е спечелването на власт и социално влияние, както и представянето на стратегически аспекти на Аза. Съществуват различни стратегии чрез които се опитваме да изградим положителен образ за себе си в другите. Понякога управляваме впечатлението напълно несъзнателно, друг път полагаме целенасочени усилия да бъдем приети по най-исканият от нас начин. Желаният имидж отваря вратите към сърцата на другите, печели доверие и приемане.

 

 • Позитивна асоциация – Тактика да се идентифицираме с индивиди и групи, които са високо ценени социално и по този начин да очакваме да се прехвърлят позитивите и върху нас.
 • Себепредставяне – е тактика за поддържане на определен образ за себе си в очите на другите. Себепредставянето се осъществява по два начина споделяне на положителното и омаловажаване на алтернативата. При първата споделяме само информацията, която подчертава силите ни и изгражда образа ни на компетентни в очите на другите. При Омаловажаването на алтернативата се наблюдава след преживян неуспех и представлява стратегия да се убедят другите, че независимо от неуспеха, сме действали по възможно най – правилния начин и, че други действия биха довели до още по-голям неуспех.
 • Ефектът на първото впечатление – Информацията за външния вид активира определени когнитивни схеми с положително съдържание, които направляват следващата обработка на информацията. При първото впечатление 83 процента от информацията се извлича от невербални сигнали. Експресивните поведения са особено полезни за създаване на впечатления като топлота, искреност и почтеност. Външният вид и ситуационният контекст на поведението влияят върху възприятието ни.
 • Омилостивяване – съзнателно представяне на слабостите ни и дефицитите, с цел да предизвикаме съчувствие у другите и съответни техни поведения към нас.
 • Съгласие – Чрез тази тактика, когато действащия изразява съгласие с мнението на другия, той се опира на ефекта на фалшивото съгласие . Другият започва да ни разглежда като подобни на него и ако самият той има положителна самооценка, тя се разпростира и върху нас.
 • Ласкателство – Тази стратегия се осъществява чрез правенето на комплименти с цел да ни харесат.
 • Извинения – Извиненията са “правдоподобни” обяснения на собственото поведение като зависимо от външни причини. Най-важното условие, на което трябва да отговарят е да представят убедителна външна причина извън нашия контрол, която е повлияла върху намеренията ни. Например, закъсняваме, защото градския транспорт е нередовен (но не казваме, че не сме отчели това обстоятелство). Усилията при търсенето на извинения са насочени преди всичко към намирането на достатъчно убедителни обяснения за нашето поведение.
 • Себевъзпрепятстване – тази стратегия се състои в създаване на обективни затруднения и препятствия, чрез които може убедително да се обясни очаквания неуспех и така да се отклони приписването му на собствения Аз. Намирането или създаването на такива препятствия обслужва Аз-а чрез това, че първо, има външна причина за обяснение на неуспеха, второ, ако тя е достатъчно силна оценката на собствената компетентност става нерелевантна и трето, може да осигури подкрепа и съдействие от други хора. Освен това, постигането на успех при наличие на външни препятствия усилва положителната самооценка, защото дава информация за притежавани способности над обичайното равнище.
 • Закотвяне – Тази стратегия се осъществява чрез насочване на разговора около притежавани собствени положителни качества. Изтъкването на собствените преимущества снижава критичността в другите и насочва мисълта и възприятието му към собствените положителни качества.
 • Илюстриране – Тенденцията на индивидите съзнателно да правят повече от необходимото и очакваното, за да бъдат възприети като много работливи.
 • Поддържане на добро настроение в другите – Чрез шегите, разказването на вицове, бодрият и усмихнат вид , другият може да бъде накаран да изпитва положителни емоции. В това състояние се активират когнитивни схеми с пложително съдържание, които на свой ред водят до позитивно възприемане на действащия.
 • Нисък праг – съзнателно извършване на дадена дейност по-бавно и некачествено отколкото в действителност можем, с цел да създадем по-ниски очаквания към нас.
 • Усилване – Тактика за убеждаването на другите, че резултатът от нашата дейност е много по-добър отколкото те са очаквали, че може да бъде.

При управлението на впечатлението можем да разграничим два типа впечатления – изчислени и вторични впечатления. Изчислените впечатления представляват общата сума от умозаключенията, които човек иска другите да направят за неговото себепредставяне. Вторичните впечатления се отнасят до умозаключенията в публиката, които не са били предвидени от индивида. Те са от критично значение, защото имат способността да променят значението на изчислените впечатления и дори в някой случаи напълно да ги унищожат, ако не им съответстват. Успешното създаване на впечатления зависи от познанието на човек за широк обхват от поведения и уменията му да ги контролира ефикасно. И колкото повече преместваме фокуса от несъзнателното ни себепредставяне към съзнателното управление на впечатленията за нас, толкова по-голям е шанса те да съответстват на предварително заложения от нас образ.


Още по темата в Магнифисонз :

Карл Юнг – Всичко, което ни дразни в околните, всъщност ни води към самоопознаване

karl iung

20 тактики, чрез които манипулаторите въздействат на емоциите и мислите ни в междуличностните отношения.

manipulation-FI02-759x419

33 цитата на Фройд – Никога една параноя не е напълно безпочвена.

FROID

Ана Фройд – защитните механизми на Аза

ana froid

Как стиловете на привързаност влияят на отношенията ни като възрастни? Теорията на Джон Боулби

DZION BOLBI

Виктор Франкъл . Как да оцелеем в най-тежките моменти чрез откриването на смисъл?

FRANLKUL22

Facebook Comments Box

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *