20 тактики, чрез които манипулаторите въздействат на емоциите и мислите ни в междуличностните отношения.

Автор : Диляна Велева / magnifisonz.com Психологическата манипулация може да бъде дефинирана като упражняване на влияние чрез емоционално и умствено изкривяване на перцепциите…

Read More

33 цитата на Фройд – Никога една параноя не е напълно безпочвена.

Зигмунд Фройд, бащата на психоанализата, е оказал огромно влияние както на развитието на психологическата наука, така и на медицината, социологията, антропологията, литературата и…

Read More

Партньорските взаимоотношения – от физическото привличане до майсторството (психология)

Автор : Диляна Велева / magnifisonz.com Има различни формати, в които партньорските връзки се случват. Понякога сме привлечени физически , друг път интелектуално….

Read More

Депресията се поражда от изкривени мисли за себе си, другите и света – Арън Бек (психология)

 Автор – Диляна Велева / magnifisonz.com Депресията е едно от най-тежките и трудни за понасяне състояния на съзнанието. При нея се чувстваме захвърлени…

Read More

Ерик Бърн – в нас живеят едновременно вътрешното Дете, Родителя и Възрастния.

Автор – Диляна Велева / magnifisonz.com В нас живеят едновременно вътрешното Дете, Родителя и Възрастния. Как да се научим да ги разпознаваме? Структурният анализ…

Read More

Как стиловете на привързаност влияят на отношенията ни като възрастни? Теорията на Джон Боулби

Как стиловете на привързаност  влияят на отношенията ни като възрастни ? Теорията на Джон Боулби Автор – Диляна Велева / magnifisonz.com Живеем във…

Read More

Карл Роджърс – Как да срещнем другия? Лечителната сила на емпатията, безусловното приемане и автентичното присъствие.

                      Лечителната сила на емпатията, безусловното приемане и автентичното присъствие в  клиентоцентрираната терапия…

Read More