Депресията се поражда от изкривени мисли за себе си, другите и света – Арън Бек (психология)

 Автор – Диляна Велева / magnifisonz.com Депресията е едно от най-тежките и трудни за понасяне състояния на съзнанието. При нея се чувстваме захвърлени…

Read More

Ерик Бърн – в нас живеят едновременно вътрешното Дете, Родителя и Възрастния.

Автор – Диляна Велева / magnifisonz.com В нас живеят едновременно вътрешното Дете, Родителя и Възрастния. Как да се научим да ги разпознаваме? Структурният анализ…

Read More

Как стиловете на привързаност влияят на отношенията ни като възрастни? Теорията на Джон Боулби

Как стиловете на привързаност  влияят на отношенията ни като възрастни ? Теорията на Джон Боулби Автор – Диляна Велева / magnifisonz.com Живеем във…

Read More

Карл Роджърс – Как да срещнем другия? Лечителната сила на емпатията, безусловното приемане и автентичното присъствие.

                      Лечителната сила на емпатията, безусловното приемане и автентичното присъствие в  клиентоцентрираната терапия…

Read More