140 години от рождението на Алберт Айнщайн. „Въображението е по-важно от знанието”

magnifisonz.com /

Алберт Айнщайн е немски физик–теоретик, философ и писател от еврейски произход, работил през голяма част от живота си в Швейцария и Съединените щати. Той е смятан за един от най-влиятелните и известни учени и интелектуалци за всички времена, неговото лице е едно от най-разпознаваните във всички части на земното кълбо, а често е определян и като бащата на съвременната физика.

albert-einstein-2

Името на Айнщайн се свързва с популярното уравнение E=mc^{2} за еквивалентност на маса и енергия. През 1921 година получава Нобелова награда за приноса си към теоретичната физика и особено за откриването на закона за фотоелектричния ефект.

В самото начало на своята научна кариера Алберт Айнщайн разбира, че при тогавашните възгледи за физиката класическата механика не може да се съвмести със законите за електромагнитните полета, което го насочва към разработването на неговата специална теория на относителността. Той разбира също, че принципът на относителността може да бъде приложен и към гравитационните полета и през 1916 година формулира и общата теория на относителността. Той продължава работата си в областта на статистическата и квантовата теория създавайки свое обяснение на теорията на елементарните частиции движението на молекулите. Той изследва и топлинните свойства на светлината, с което поставя основите на фотонната теория за светлината. През 1917 година той използва общата теория на относителността за създаването на цялостен модел на структурата на Вселената, с което поставя началото на релативистичната космология.

Айнщайн публикува повече от 300 научни труда и над 150 други работи и получава почетни докторски степени от множество европейски и американски университети. Той пише и коментира широко върху множество философски и политически въпроси, като социализма и международните отношения. Неговата изключителна интелигентност и оригиналност правят думата „Айнщайн“ синоним на гений.

https://i.pinimg.com/564x/ee/a1/99/eea199eb7de6cd56919c6b67465e31cd.jpg

Алберт Айнщайн се обявява категорично против войната, а по-късно и против производството и употребата на ядрени оръжия. В същото време в навечерието на Втората световна война той лично предупреждава американския президент Франклин Делано Рузвелт за опасността Германия да разработи ядрено оръжие, което стимулира бързото развитие на американската ядрена програма. Айнщайн е и един от инициаторите за създаване на държавата Израел.

През 1999 година американското списание Тайм го провъзгласява за Личност на столетието, а допитване до най-известните съвременни физици го определя като най-великия физик на всички времена. В чест на стогодишнината от неговите знаменити статии 2005 година е обявена за Световна година на физиката. На името на Айнщайн са наречени единицата айнщайн, използвана във фотохимията, химичният елементайнщайний, астероидът 2001 Айнщайн, лунният кратер Айнщайн.

albert-einstein-4

1905 – чудодейната година на Айнщайн (Annus Mirabilis)

През 1905 година, едва на 26 години Айнщайн пише 5 статии на три различни теми, които разтърсват и променят научния свят. Темите са специалната теория на относителността, статистическата теория на брауновото движение, обясняваща го на молекулярно и на атомно ниво, и уравнението:

E=mc^{2} – за еквивалентност на маса и енергия
Тези статии не са базирани на трудни експерименти и на сложни изчисления, а по-скоро на елегантни аргументи, изводи и интуиция. За първи път в историята на човечеството Алберт Айнщайн доказва, че чистата мисъл може да промени представите ни за природата. През 1905 година Айнщайн защитава докторат.

Научна кариера, научни теории и емиграция в САЩ

Алберт Айнщайн, 1921

След като напуска патентното бюро през 1909 година, Айнщайн напредва бързо в кариерата си и става световноизвестен. През 1911 година става професор в Университета в Цюрих, а малко след това е назначен в Университета в Прага. През 1913 се завръща в Политехническия институт в Цюрих, а през 1914 заминава за Германия. От 1914 до 1933 година е директор на института по физика „Кайзер Вилхелм“ в Берлин. През периода от 1912 до 1933 година е и гостуващ професор на Лайденския университет.[21] През 1914 година става редовен член на Кралската пруска академия на науките в Берлин, а през 1915 година формулира и публикува друг свой основен труд – „Общата теория на относителността“.

 • Специалната теория на относителността постановява, че времето за два обекта, които се движат един спрямо друг, е различно. Това се пояснява от „парадокса на близнаците“ в следния въображаем опит: единият от тях остава на Земята, докато другият е астронавт и се отправя на междузвездно пътешествие в Космоса. Неговият кораб отлита от планетата, след което се ускорява до скорост, сравнима със скоростта на светлината (с = 299 792 458 m/s). Една година по-късно корабът и астронавтът се завръщат в точката, от която са тръгнали. Но при това завръщане се установява, че неговият брат близнак е остарял значително.
 • Общата теория на относителността постановява, че всяка маса изкривява пространството също както билярдна топка върху опъната покривка. Едно от следствията на общата теория на относителността е откриването на черните дупки – небесни тела, които са с огромна маса в малък обем и създават огромно, безкрайно голямо гравитационно поле, от което дори светлината не може да избяга.

След като живеят разделени в продължение на 5 години, Милева и Алберт се развеждат през 1919. През същата година той се жени за братовчедка си Елза и помага в отглеждането на нейните две дъщери от първия й брак. През 1921 година получава Нобелова награда за приноса си към теоретичната физика и откриването на закона за фотоелектричния ефект.

albert-einstein-3

Цитати :

 • Аз виждам образа, но моето въображение не може да ми нарисува художника на този образ. Виждам часовника, но не мога да си представя часовникаря. Човешкият ум не е в състояние да си представи четирите измерения. Как може тогава да си представи Бога, пред Когото хилядите години и хилядите измерения са като едно?
 • Ако A е успехът в живота, то тогава A е равно x + y + z, където x е работата, y е забавлението, а z е да си държиш устата затворена.
 • Ако моята теория за относителността се потвърди, немците ще кажат, че съм немец, а французите — че съм гражданин на света; но ако теорията ми бъде опровергана, французите ще ме обявят за немец, а немците — за евреин.
 • Ако не можете да обясните нещо на едно дете, то това значи, че вие самият не го разбирате.
 • Анонимността не е извинение за глупостта.
 • Бих искал да знам мислите на Бог; останалото са подробности.
 • Великите мисли идват в главата на човека толкова рядко, че никак не е трудно да се запомнят.
 • Вечната загадка на света е, че е предсказуем .
 • Всеки е гений. Но ако се съди по способността на една риба да изкачи някое дърво, тя ще живее целия си живот смятайки, че е глупава.
 • Всеки мъж, който шофира безопасно и в същото време целува хубаво момиче, не отдава достатъчно внимание на целувката.
 • Всяко постижение в науката започва с опит и свършва с опит.
 • Въображението е по-важно от знанието.
 • Господ не играе на зарове.
 • Гравитацията не е отговорна за тези, които падат в капана на любовта.
 • Да унищожиш предразсъдъците е по-трудно,отколкото да разделиш атома на частици.
 • Две неща ми вдъхват страхопочитание — сияещото небе отгоре и поучителната Вселена, в която се намирам.
 • Две неща са безгранични: Вселената и човешката глупост. За Вселената все пак не съм сигурен.
  Two things are infinite: the Universe and human stupidity; and I’m not sure about the Universe.
 • Две неща са нужни за нашата работа: неуморна издръжливост и готовността да изхвърлиш нещо, в което си вложил много време и труд.
 • Единственото ценно нещо е интуицията.
 • Единственото, което обърква познанията ми, е моето образование.
 • Ето ги и фанатичните атеисти, чиято нетолерантност е от същия вид като нетолерантността на религиозните фанатици и произлиза от същия източник. Атеистите са като роби, които все още усещат тежестта на веригите си, вериги, които те са отхвърлили след мъчителна борба. Атеистите са същества, които поради злобата си срещу традиционната религия – т. нар. “опиум за народите” – не могат да изтърпят музиката на небесните сфери. Но Чудото на природата не става по-малко поради факта, че едни или други хора са неспособни да го схванат чрез стандартите на човешките цели и човешките нрави.
 • Животът е като карането на колело: спреш ли, изгубваш равновесие.
 • За съжаление вече стана очевидно, че нашата технологичност задмина нашата хуманност.
 • Здрав разум е наборът от предразсъдъци, с които човек се е сдобил до 18-годишната си възраст.
 • Зная защо има толкова много хора, които обичат да цепят дърва. В тази дейност те незабавно виждат резултатите.
 • Има два начина да изживееш живота си. Единият е като мислиш, че не съществуват чудеса. Другият е като мислиш, че всяко нещо е чудо.
 • Интелектът е това, което остава, когато забравим всичко, което сме научили в училище.
 • Информацията не е знание. Единственият източник на знание е опитът.
 • Като цяло науката не е нищо повече от рафиниране на ежедневното ни мислене.
 • Който никога не е грешил, никога не е опитвал нещо ново.

albert-einstein-5

 • Който обича да марширува, напразно има мозък в главата — гръбначният му е напълно достатъчен.
 • Колко жалък е физикът-теоретик, когато се изправи пред Природата — и пред студентите си!
 • Лудост: да правиш едно и също нещо отново и отново, и да очакваш различни резултати.
 • Масата на едно тяло е мярка за неговото енергийно съдържание.
 • На Бог не му пука за математическите трудности. Той интегрира емпирично.
 • Най-печалното при младото поколение е, че аз вече не съм част от него.
 • Най-трудното за разбиране нещо на света е данъкът върху доходите.
 • Науката без религия е куца, религията без наука е сляпа.
 • Науката е великолепно нещо, ако човек не е принуден да изкарва хляба си чрез нея. Всеки трябва да печели препитанието си, след като избере професия, за която е сигурен, че е в състояние да овладее. Само когато не сме длъжни да даваме отчет някому, можем да намерим радост в научните занимания.
 • Не е важно да знаеш всичко, важното е да знаеш къде да го намериш.
 • Не знам какви оръжия ще се използват в Третата световна война, но Четвъртата ще се води с тояги и камъни.
 • Не можем да решим проблемите, като използваме същия начин на мислене, който сме използвали, когато сме ги създавали.
 • Не се подчинявай на властта, ако това противоречи на принципите ти.

„Масата на едно тяло е мярка за неговото енергийно съдържание.“

 • Не се притеснявайте за математическите затруднения, които срещате; тези, с които се сблъсквам аз, са още по-големи.
 • Нещата трябва да са възможно най-опростени, но не и прости.
 • Никога не е грешал този, който никога не е опитвал нещо ново.
 • Никога не мисля за бъдещето. То така или иначе идва достатъчно бързо.
 • Няма толкова висша цел, която да оправдае използването на всякакви средства.
 • Обичам да пътувам, но мразя да пристигам.
 • Особено изглежда нашето положение на тази земя. Всеки от нас се появява тук не по собствено желание и без да е молил за кратък престой, без да знае защо и за какво, във всекидневния живот ние само чувстваме, че човек е тук заради другите, заради тези, които обича, и много други, свързани с него човешки същества.
 • Очевидна е хармонията в космоса, която аз, с моя ограничен човешки ум, успявам да схвана, но въпреки това, все още има хора, които казват, че Бог не съществува. А това, което наистина ме вбесява, е фактът, че тези хора твърдят, че аз поддържам техните възгледи.
 • Различията между минало, настояще и бъдеще са само една ужасно настойчива илюзия.
 • С увеличаването на моята известност, аз ставам все по-глупав, което, разбира се, е обикновено явление. Съществува прекалено голямо несъответствие между това, което си, и онова, което хората мислят, че си. Или поне това, което казват, че мислят за теб. Но всичко трябва да се приема с чувство за хумор.
 • Слабостта на позицията става слабост на характера.
 • Тайната на творческите способности е в това да знаеш как да криеш източниците си.
 • Технологичният прогрес е като брадва в ръцете на патологичен престъпник.
 • Три неща ми дават представа за вечността: „Престъпление и наказание“, звездите и Дон Кихот.
 • Умните хора решават проблеми, гениалните ги предвиждат.
 • Уравненията са най-важни за мен, защото политиката се занимава с настоящето, а уравненията са за вечността.
 • Човек започва да живее тогава, когато разбере, че може да живее извън себе си.
 • Човек не бива да преследва цели, които са лесно осъществими, а трябва да развие инстинкт за онова, което е едва постижимо чрез най-голямото усилие, на което е способен.
 • Човек трябва да живее твърде дълго, за да разбере колко кратък е животът.
 • Ако пчелите изчезнат от лицето на земята, на хората няма да им останат повече от четири години живот. Няма повече пчели, без повече опрашване… не повече мъже!
Facebook Comments Box

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *