Никола Тесла – Самотата, това е тайната на изобретателството. Тогава, когато сте сами, се раждат идеите

magnifisonz.com / 

Известен като геният, който освети света, Никола Тесла вдъхнови народите да се обединят в името на мира и науката. Вдъхнови ме и да напиша тази статия. Със своята забележителна прозорливост, изпреварила времето си, Никола Тесла се превърна за мен в източник на просветление и голяма мъдрост. Ето 27 от неговите урока :

1. Науката ще напредне истински, ако изучава и нематериалното

„В деня, в който науката започне да изучава и явленията от нефизическо естество, за едно десетилетие ще постигне повече напредък, отколкото през всички предишни векове на съществуването си.“

2. Вашето тяло е безценен дар

„Всеки би трябвало да смята тялото си за безценен дар от Онзи, който твори с любов. Затова тялото е чудно творение с неописуема красота и се явява мистерия извън човешките възприятия. Но то е толкова деликатно, че една дума, един дъх, един поглед, едно „не“ или мисъл могат да го увредят.“

3. За тайните на всемира

„Ако искате да откриете тайните на Вселената, мислете в термини, като енергия, честота и вибрации.“

4. Дарбата изисква усамотение

„Самотата, това е тайната на изобретателството. Тогава, когато сте сами, се раждат идеите.“

„Повечето хора са дотолкова обладани от изкушенията на външния свят, че те са напълно слепи за онова, което протича през самите тях.“

5. Мозъкът е само приемник

„Моят мозък е просто приемник. Във Вселената съществува едно ядро, от което добиваме познания, сили и вдъхновения. Не съм проникнал в тайните на това ядро, но знам, че то съществува.“

6. Дарбата на разума

„Умствените сили са дар, идващ от Бога, Небесния Вседържител, и ако концентрираме ума си върху тази истина, ще влезем в хармония с тази велика сила. Майка ми ме учеше да търся всички истини в Библията.“

7. Интуицията1 е по-висша от знанието

„Интуицията е нещо, което стои по-високо от знанието. Без съмнение имаме определени фини органи, които ни позволяват да възприемаме истини, пред които логиката или друго волево усилие на мозъка са безполезни.“

8. Колкото повече знаем, толкова по-невежи ставаме

„Парадоксално е, но ще е вярно, ако кажем, че колкото повече знаем, ставаме по-невежи в абсолютния смисъл, тъй като само чрез просветлението ставаме съзнателни за нашите ограничения.“

9. Човешката омраза и електричеството

„Ако омразата ни можеше да се преобразува в електричество, то би осветило целия свят.“2

10. Всичко, което можем да си представим, можем и да го постигнем

„Моят метод е различен. Аз не се впускам в действителната работа. Когато ме осени една идея, веднага започвам да я изграждам във въображението си. Променям конструкцията, правя подобрения и задействам устройството изцяло в ума си.“

27 безценни урока от Никола Тесла

Компютърно оцветен портрет на Н. Тесла

11. Магията на постоянството

„Когато вроденото предразположение се прояви като работа с постоянство и всеотдайност, човек се приближава до целта си с обувки-бързоходки.“3

12. Животът е най-сложната мистерия

„Животът е и ще си остане загадка, която не подлежи на разрешаване, но тя съдържа определени известни ни фактори.“

13. За добродетелите и недостатъците

„Нашите добродетели и нашите недостатъци вървят ръка за ръка, както енергията и материята. Когато те се разделят, човекът престава да съществува.“

14. Причините за неразбирателството

„Борбите между хората, както тези между държавите и народите, неизменно се дължат на неразбирателството в най-широкия смисъл на тази дума. Неразбирателството винаги възниква от невъзможността да се погледне с очите на другия.“

15. Прогноза за бъдещето

„Може би ще доживеете да видите ужаси, извършвани от хора и неподлежащи на човешко разбиране.“

16. Човек се спасява поединично

„Майка ми разбираше човешката природа по-добре и никога не ме мъмреше. Тя знаеше, че човек не може да бъде избавен от глупостта си чрез усилията на друг или чрез наказания, а само чрез задействане на собствената му воля.“

17. Мирът ще бъде следствие от всеобщото просвещение

„Това, което искаме днес, е по-близко общуване и по-добро разбиране между отделните хора и обществата по цялата земя. Също — излекуването на егоизма и гордостта, които винаги са готови да тласкат света към първобитно варварство и съревнование. Мирът може да се постигне само като следствие на универсално просвещение.“

18. Нищо добро не се е наложило без трудности

„Всичко, което е било велико в миналото, е било осмивано, заклеймявано, преследвано и потискано. Но то се е появявало отново, вече по-силно и победоносно след тези затруднения.“

19. Бъдещето ще оценява човека по плодовете на делата му

„Нека бъдещето докаже тази истина. Тогава всеки ще бъде оценяван според работата и приноса му. Настоящето е тяхно.4 Бъдещето, за което винаги съм работил, принадлежи на хората като мен.“

20. Невидимите влияния, оформящи съдбите ни

„Като разглеждам събитията в досегашния ми живот, осъзнавам колко фини са влиянията, които оформят съдбите ни.“

21. Дарявай любов > прави любов

„Любовта, която правим, не е от голямо значение. Най-важна е любовта, която даряваме.“

22. Вчерашните чудеса днес са даденост

„Жадни сме за сензации, но скоро те ни стават безразлични. Чудесата, на които сме се дивили вчера, сега са ежедневие.“

23. Всяко живо същество има значение за всемира

„Всяко живо същество е част от механизма на вселената. И въпреки че всяко отделно същество е под влиянието само на най-близкото го обкръжение, в действителност сферата на влияние се разпростира до безкрая.“

24. Търпението е ключът

„Проблемът на много изобретатели е, че им липсва търпение. На тям им се губи волята да създадат нещо бавно, цялостно ясно в ума си, докато го „почувстват как работи“. Те искат веднага да осъществят идеята си. А следствието от това е, че използват много пари и много добри материали, преди да открият, че са работили в грешната посока. Всички правим грешки и е по-добре да ги направим, преди да сме започнали.“

25. Човекът е вечен

„Личността е като еднодневка, расите и народите възникват и отмират, но човекът е вечен.“

26. Ние сме част от Единство

„Може да сме свободни да мислим и действаме като единици, но имаме връзка помежду си, както звездите на небосклона — неразрушими връзки. Те не могат да се видят, но можем да ги почувстваме.“

27. Парите нямат стойността, която им се дава

„Парите не представляват чак такава ценност, каквато им придават хората. Всички мои пари5бяха инвестирани в експерименти, с които направих нови открития, позволяващи на човечеството да води по-лек живот.“

Подбор на цитатите: Луминита Д. Савюк

Превод: Иван Стаменов

Източник: Purpose Fairy

 

Бележки:

  1. В английския оригинал се говори за „инстинкт“, но според мен Тесла говори за интуицията — бел. пр. 
  2. Бел. пр.: Това, че Никола Тесла е истински гений в мистичния смисъл на думата, личи и от обстоятелството, че е бил способен да предсказва събития, без да е непременно ясновидец. Това негово изказване може да се разбира не само като насърчение да влагаме силите си за добро, но и като пророчество, че в далечно бъдеще тъй наречената Война на всеки против всеки, разглеждана в антропософията, ще се води именно чрез електричеството, което представлява мисли в твърдо „агрегатно“ състояние. 
  3. Обувките-бързоходки са често срещан елемент в европейския фолклор. Те са средство, което позволява на приказен или легендарен герой да постигне успех в начинанието си с магическо съдействие — бел. пр. 
  4. Не са посочени източници на цитатите, което ме затруднява да разбера точния контекст на това изказване. Предполагам, че Тесла има предвид лицата, които са го спъвали през целия му живот да дари човечеството с евтина и общодостъпна енергия — бел. пр. 
  5. Никола Тесла не е разполагал с много средства и всъщност умира в крайна бедност и самота — бел. пр. 
Facebook Comments Box

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *