Техники за ефективна комуникация / първа част (психология)

komunikaciq

magnifisonz.com / Автор : Диляна Велева

Човешкият живот се случва в контекста на другите. Чрез общуването успяваме да се  потопим в различни светове. Да градим мостове.

Да разширяваме вътрешния си хоризонт. Няма по-удовлетворяващо преживяване от това да се свържем с друго уникално човешко създание, да се почувстваме чути, разбрани и споделени. Пътят към другите не винаги се оказва толкова лесен. Живеем в свят, в който имаме все – повече достъпни канали за комуникация, а се чувстваме все – повече капсулирани в черупката на вътрешната си самота и невъзможност да се случваме. в реалността на другите. Сякаш между световете ни няма пресечни точки . Сънуваме мостове, а зъзнем от емоционален студ. Как да се научим да бъдем  по – добри в общуването?

Понякога отговорите са изненадващи. Да бъдеш успешен комумикатор означава да можеш да слушаш другите. Да си способен да се отвориш за чуждата перспектива и гледна точка. Без по време на говоренето да репетираш своя отговор. И да изпускаш един свят да мине покрай теб, без да си направиш труда да го опознаеш.  В настоящия материал ще разгледаме някои основни стратегии за ефективна комуникация, разработени на базата на многобройни психологически изследвания:

 • Ефективно слушане – Ефективните слушатели са активни . Те слушат другия, за да чуят неговите чувства, неговите поведения и гледна точка.

Слушането може да бъде активно и пасивно. При пасивното слушане човек асимилира информация без да демонстрира действия и поведения. При активното слушане , слушателят чрез вербалните и невербалните сигнали открито демонстрира на другия, че го слуша.

Едно от основните умения в изкуството да слушаш е демонстрирането на внимание.То може да стане чрез лицевото изражение, позата на тялото и  вербалното следване Част от лицевото изражение е усмивката.Тя може да изразява цял спектър от емоции – добронамереност, емпатия, съчувстване. Друг канал е позата на тялото. Релаксираният слушател вдъхва повече увереност от напрегнатия. Когато тя се придружава от кимане и подкрепящи жестове , говорещият е по-уверен , че не ни отегчава с думите си.

При вербалното следване се правят пряко свързани коментари на онова, което е вече казано, без да се въвеждат нови теми. Насърчители са ( да, точно така, наистина? и после), както и повтарянето на последните думи на изказването. Мощен индикатор за активно слушане е позоваването на минали изказвания , направени от другия човек.

.

 • Ефективно изпращане на съобщения Д. Джонсън през 1986  на базата на изследвания формулира няколко много ефективни правила за изпращане на съобщения:
 • Използвайте местоимения в първо лице, единствено число ( аз, мен), вместо “някои хора” “твърди се”.Това помага за поемането на отговорност за собствените думи и чувства.
 • Съобщенията трябва да бъдат цялостни и конкретни. Трябва да се избягват думи като “ винаги и никога”.
 • Заявете положителното си намерение. Бъдете конструктивни – когато казвате на някой какво не харесвате в него, кажете му и какво харесвате.
 • Внимавайте невербалните и вербалните съобщения винаги да съвпадат . Обърнете специално внимание на тона на гласа си.
 • Повтаряйте съобщенията си повече от веднъж , като използвате повече от един комуникационен канал
 • Търсете винаги обратна връзка за начина, по който съобщенията се получават..
 • Използвайте езика, който е уместен за партньора. Приемането на перспективата на другия е от жизненоважно значение за ефективната комуникация
 • Описвайте чувствата си с думи, метафори и действия. Когато се описват чувствата е от особена важност да не пестим думи.
 • Описвайте поведението на другите без да го оценявате и интерпретирате.
 • Ефективна обратна връзка – Критерии за ефективна обратна връзка са следните :
 • Идва в подходящ момент , възможно най-скоро след съответното поведение, което я е породило – незабавно, ако това е възможно или по-късно, ако обстоятелствата го налагат.
 • Описва поведението, а не критикува самата личност , което е повод за даване на обратна връзка
 • Директна е – от този, който я изпраща до този, който я получава.
 • Тя е притежание на този, който я изпраща, като се използват „Аз-послания” и се поема отговорност за изразените мисли, чувства, реакции.
 • Включва истинските чувства на този, който я изразява
 • Проверява дали получаващият обратната връзка напълно разбира посланието.
 • Уточнява последствията от това поведение – настоящо или бъдеще – „Ако продължаваш да завършваш изреченията ми, аз няма да имам желание да прекарвам много време с теб в бъдеще”.
 • Поискана е или до някаква степен е желана от получаващия я.
 • Отнася се до поведение, относно което получаващият я може да направи нещо, ако има желание.
 • Емпатийна комуникация.– Емпатията включва разбирането и приемането на състоянието и чувствата на друг човек и комуникирането на това разбиране по начин, показващ подкрепа. Психологът Марк Дейвис предлага 3 различни типа емпатия:

1) Перспектива – способността да разбереш гледната точка на друг човек.

2) Емоционално усещане  – с пособността да усетиш емоциите на другия.

3) Загриженост от емпатия – способността да осъзнаеш емоционалното състояние на другия и да изразиш загриженост. Емпатията изисква добри комуникационни умения (активно слушане, въображение, богат речник) за да бъде правилно почувствана и предадена на другата страна в комуникацията. Успешното предаване на емпатията е толкова важно, колкото самото усещане.

Да бъдеш ефективен комуникатор означава да подходиш към процеса осъзнато и отговорно. Думите имат способността да живеят в съзнанието  на другия дълго след като са изказани. Думите могат да раняват, но могат и да извисяват и спасяват.  Затова е важно да приемем предизвикателството да се научим да бъдем максимално ефективни в общуването. Да можем да не се губим по дългия  път. От нас до другите. И все по често да се срещаме в пресечните точки между световете си.


Магнифисонз.com  – Всеки ден нови статии за култура и изкуство. Потърсете още на главната страницa и в категориите.

Карл Юнг – Всичко, което ни дразни в околните, всъщност ни води към самоопознаване

karl iung

––––––––––––––––––––––

Тактики за Управление на впечатлението (психология)

vpechatlenie 2

––––––––––––––––––––––

20 тактики, чрез които манипулаторите въздействат на емоциите и мислите ни в междуличностните отношения.

manipulation-FI02-759x419

––––––––––––––––––––––

33 цитата на Фройд – Никога една параноя не е напълно безпочвена.

FROID

––––––––––––––––––––––

Ана Фройд – защитните механизми на Аза

ana froid

––––––––––––––––––––––

Как стиловете на привързаност влияят на отношенията ни като възрастни? Теорията на Джон Боулби

DZION BOLBI

––––––––––––––––––––––

Виктор Франкъл . Как да оцелеем в най-тежките моменти чрез откриването на смисъл?

FRANLKUL22

Facebook Comments Box

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *