Жан-Жак Русо – Човек се ражда свободен, а навсякъде е в окови. (биография и цитати)

Жан-Жак Русо (на френски: Jean-Jacques Rousseau) е швейцарски философ, писател и музиколог, работил през голяма част от живота си във Франция. Един от ранните представители на Романтизма в изкуството, неговата политическа философияоказва силно влияние върху дейците на Френската революция. Особено популярен сред якобинците, той е обявен от тях за национален герой и е препогребан в Парижкия Пантеон.

Жан-Жак Русо
Jean-Jacques Rousseau
швейцарски философ

Роден
28 юни 1712 г.
Женева, Швейцария
Починал
2 юли 1778 г. (66 г.)
Ерменонвил, Франция
 
Философия
Регион Западна философия
Епоха Просвещение
Школа Контрактуализъм
Интереси Политическа философия,образование, музика
Идеи Обща воля, човешка природа,гражданска религия, народен суверенитет, позитивна свобода
Повлиян

[Свиване]

 

Аристотел, Макиавели, Монтен,Гроциус, Пуфендорф, Хобс, Лок,Барберак, Бюрламаки, Дидро

Повлиял

[Свиване]

 

Кант, Робеспиер, Сен Жюст,Фихте, Хегел, Гьоте, Ницше,Пейн, Конт, Боливар, Маркс


Подпис Jean-Jacques Rousseau Signature.svg

 

ЦИТАТИ :

 • Всеки човек, който не работи, е негодник.
 • Мъжете всякога ще бъдат такива, каквито желаят да ги виждат жените, и ако искате от тях душевно величие и добродетел, научете жените да разбират що е добродетел и душевно величие.из „Разсъждение за науката и изкуствата“
 • Благодарността е дълг, който трябва да бъде платен, но който никой няма право да очаква.
 • Разумът ни показва целта, а страстите ни отклоняват от нея.
 • Човек се ражда свободен, а навсякъде е в окови.из „Обществения договор“
 • Да виждаме несправедливостта и да мълчим, означава да участваме в нея.

Емил или за възпитанието (Émile ou De l’éducation)

 • В случая не се касае само да запълним времето им, да заякчим тялото им и да ги направим пъргави и издръжливи, а да ги привикнем отрано към дисциплина, равенство, братство и съревнование, като ги накараме да живеят открито пред очите на съгражданите си, чието одобрение те ще се постараят да заслужат.
 • Най-щастлив е този, който изпитва най-малко страдание, а най-нещастен е този, който изпитва най-малко радост.
 • Не можем да учим децата за опасността от това да лъжат хората, ако не осъзнаваме от своя страна опасността от казване на лъжи на децата.
 • Никога не бива да позволявате на децата да играят сами, както те си искат. Те трябва да играят винаги заедно, пред очите на всички. Играта им трябва да има обща цел, към която всички да се стремят и която да предизвиква съревнование и съперничество.
 • При условие, че човек не е луд, той може да бъде излекуван от глупостта, освен от суетата.
 • Природата никога не ни заблуждава. Ние сме тези, които лъжат себе си.

Романът на Русо „Емил или За възпитанието“ е основополагащ текст за образованието на личността като гражданин, а„Жюли или Новата Елоиза“ изиграва важна роля за развитието на предромантизма и романтизма в художествената литература. Автобиографичните му произведения, като „Изповеди“, са сред първите примери за течението от края на 18 век, станало известно като „Век на чувствителността“ и характеризиращо се с нарастващо фокусиране върху субективното и интроспекцията. Неговите „Размисли върху произхода на неравенството“ и „За обществения договор“ се застъпват за демократично управление и оказват силно влияние върху съвременната политическа и обществена мисъл.

Със своите произведения, композирани и написани собственоръчно, Жан-Жак Русо дава начало на два от най-значителните театрални жанра — със своите Lettre sur la musique française (Писма за френската музика – 1753), подкрепени отинтермецото Le Devin du village (1752), той създава френската комична опера-буфа, а с мелодрамата Pygmalion (Пигмалион– 1770, музика Coignet) – театралната мелодрама. Чрез своя музикален лексикон Dictionnaire de musique (Музикален речник – 1767) той става също най-цитирания естет на 18 век.

През 1760-те години Жан-Жак Русо издава романите си „Новата Елоиза“, „Емил“ и политическия трактат „Общественият договор“. Веднага след публикуването на„Емил“ започва преследването на автора. В Париж изгарят „Емил“ и властите издават заповед за арестуването му. В родния му град Женева също изгарят не само Емил, но и „Общественият договор“. От Женева Русо бяга в Ивердон, тогава част от кантона Берн, но и там не го приемат. Той се скрива в едно селце в планините на Юра, част от кантона Ньошател, тогава пруско владение, откъдето пише своите пълни с гняв и огорчение „Писма от Юра“. В Париж, Женева и Хага публично изгарят богопротивните „Писма“. Интересно е, че католици и калвинисти са единодушни в преследването. На континента никъде не може да намери приют.

Теория за натуралния човек

Първия човек, който си оградил парче земя, казал „Това е мое“ и сметнал другите хора за достатъчно наивни, за да му повярват, този човек бил истинския основател на гражданското общество. От колко много престъпления, войни, и убийства, от колко много ужаси и нещастия не може някой да спаси човечеството, чрез издърпване на залозите, или запълване на канавката, и плаче за другарите си: Пазете се и не слушайте този самозванец: вие сте загубени, ако забравите, че плодовете на земята принадлежат на всички нас, и самата земя на никого.

— Жан-Жак Русо, Беседа върху неравенството, 1754

Както и при други философи на деня, Русо погледна на хипотетично на природата като нормативна употреба.

Русо разкритикува Хобс за твърдението, че тъй като човек в „състояние на природата … няма никаква представа за доброта, той трябва да бъде естествено нечестив; че той е порочен, защото той не знае силата“. Напротив, Русо смята, че „неподкупен морал“ преобладават в „състояние на природата“ и той особено хвали модератора наКарибите в изразяване на сексуално желание, въпреки факта, че те живеят в топъл климат, който „винаги изглежда разпалва страстите „.

Русо твърди, че на етапа на развитие на човека, свързан с това, което той нарича „диваци“, е най-доброто или оптималното в развитието на човека, между по-малки от оптималното брутални животни от една страна, и най-крайните от упадъчната цивилизация, от друга. „… нищо не е така нежно като човека, в примитивното му състояние, когато се поставят от природата на еднакво разстояние от глупостта на зверовете и фатално просветление на цивилизован човек“. Позовавайки се на етап на човешкото развитие, който Русо свързва с диваците, Русо пише:

Ето защо, въпреки че хората са станали по-малко въздържани, и въпреки че естествено вече е преминала някаква промяна, този период от развитието на човешките способности, поддържане на средна позиция между немарливост на примитивни държави и сприхави дейности на нашия егоцентризъм, трябва да е било най-щастливата и най-трайната епоха. Колкото повече човек се отразява на това, толкова повече човек разбира, че това причинява катаклизми и най-доброто за него, той трябва да го остави да се случва по някакъв фатален начин да се случва, за общото благо. Например диваците, почти всички от които са били открити в това състояние, изглежда потвърждава, че човешката раса е била направена да остане в него завинаги; че това състояние е истинска младост на света, и че всички последващи напредъци на външен вид са толкова много крачки към съвършенството на индивида, а в действителност водят към разпада на видовете.

Етапи на човешкото развитие

Русо смята, че дивашкия етап не е първия на човешкото развитие, а третия. Русо е приел, че този етап от човешкото развитие общественото развитие е оптимален, между крайностното състояние на дивите животни и животни като „маймуните хора“ от една страна и от друга крайност на декадентски цивилизован живот. Това е довело някои критици да приписват на Русо изобретяването на идеята за „благородния дивак“, като Артър Лавджой убедително показва скритата мисъл на Русо.

изразът „благороден дивак“ е използван за първи път през 1672 г. от британския поет Джон Драйдън в пиесата му „Завладяването на Гранада“. Русо пише, че моралът не е обществена структура, а по-скоро е „обществено“ в смисъла на „вродена“, на израстък от инстинктивното нежелание на човека да станем свидетели на страданията, от които възникват емоциите на състрадание и съчувствие. Това са чувства, споделени с животни и за чието съществуване дори признава, Томас Хобс.

Противно на това, което много от критиците му твърдят, Русо никога не предполага, че хората в естествено състояние действат морално, а в действителност, термини като „справедливост“ или „злина“ са неприложими към пред политическото общество, така както го разбира Русо. Моралното право т.е самоконтрол, може да се развива само чрез внимателно образование по гражданско състояние. Хората в „естествествено състояние“ може да действат с цялата свирепост на животно. Те са добри само в негативен смисъл, тъй като те са самостоятелни и следователно не подлежат на пороците на политическото общество.

В действителност, естествения човек на Русо е почти идентичен с шимпанзе или друга маймуна, като орангутан, както е описано от Буфон; „естествената доброта на човека е тази доброта на животно, която не е нито добра, нито лоша. Русо предлага това с изключение на кратки моменти на баланс, на или до неговото начало, когато относително равенство между мъжете надделява, човешката цивилизация винаги е била изкуствена, създаваща неравенство, завист и неестествени желания.

В философията на Русо, негативното влияние на обществото върху мъжете се фокусира върху превръщането му от Amour de soi, положителна любов към себе си, в Amour-propre, или гордост. Amour de soi представлява инстинктивното човешко желание за самосъхранение, съчетано с човешката сила на разум. В контраст Amour-propre е изкуствен и насърчава човека да се сравнява с другите, като по този начин създава неоправдан страх и позволява на мъжете да се насладят на болката или слабостта на другите.

Русо не е първият който прави това разграничение. Тя е била ползвана и от Вовенарг, между другото.

В дискурса на науките и изкуствата Русо твърди, че те не са били от полза за човечеството, защото те не са възникнали от автентични човешки нужди, а по-скоро от гордост и суета. Освен това, възможностите които те създават за безделие и лукс са допринесли за корупцията на човека. Той предлага, че напредъкът на знанието е направил правителствата по-силни и са смачкали индивидуалната свобода; и той заключава, че материалният прогрес всъщност е подкопал възможността за истинско приятелство, като го заменя с ревност, страх и подозрение.

За разлика от оптимистичния възглед на другите фигури за Просвещението, за Русо, напредъкът е неблагоприятен за благосъстоянието на човечеството, освен ако не може да се противодейства чрез култивирането на гражданския морал и дълг.

Обществото подкупва хората дотолкова, доколкото обществения договор не е успял, както виждаме в съвременното общество, както е описано в „Дискурса на неравенството“ (1754 г.).

В това есе, което доразвива идеите, въведени в „Дискурса на науките и изкуствата“ Русо следи социалната революция на човека от примитивното състояние на природата за съвременното общество. Най- ранните самотни хора притежавали основен диск за самосъхранение и естествена склонност на съчувствие или съжаление.

Те се различават от животните, обаче, в техните възможности на свободна воля и техния потенциал за съвършенство. Тъй като те започнаха да живеят на групи и да формират кланове, те също започват да изпитват семейната любов, която Русо вижда като източник на най-голямото щастие, известно на човечеството.

Докато различията в богатството и статута на семействата са били минимални, първото събиране в група било придружено от мимолетна златна ера на човешкия разцвет.

Развитието на селското стопанство, металургията, частната собственост, както и разделението на труда в резултат на зависимостите помежду им, обаче, довеждат до икономическо неравенство и конфликт. Колкото населението било принуждавано да се асоциира повече и повече, толкова повече то било подлагано на псигологическа трансформация. Те започнаха да виждат себе си през очите на другите и да ценят доброто им мнение, като съществено значение за тяхното самочувствие.

Русо постулира, че първоначалния социален договор е дълбоко погрешен, което е довело до съвременното състояние, направено по предложение на богатите и власт имащите, които били подмамени от общото население в предаване на свои свободи към тях и образуваното неравенство като основна характеристика на човешкото общество. Собствената концепция на социалния договор на Русо може да се разглежда като алтернатива на тази измамна форма на сдружение.

В края на дискурса върху неравенството, Русо обяснява как желанието да има стойност в очите на другите, идва да подкопае личната почтеност и автентичност в обществото, белязано от взаимна зависимост и йерархия. В последната глава на социалния договор, Русо ще попита: „Какво да се прави?“ и той ще отговори, че сега всички които могат да направят мъжете е да култивират силата в себе си и да се представят на техните законни владетели.

За своите читатели, обаче, неизбежното заключение е, че е необходим един нов и по-справедлив социален договор. Подобно на другите философи на Просвещението, Русо беше критичен към Атлантическия роб.

Facebook Comments Box

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *